Sinotech sp. z o.o.
ul. Kazimierza Morawskiego 5
30-102 Kraków, Polska
tel/fax: +48 /12/ 427 25 10
kom. 603 192281
E-mail: sinotech@sinotech.pl , sinotech@sinotech-pl.com
                   www.sinotech.pl           www.sinotech-pl.com

Adres Biura; 30-109 Kraków, ul. Salwatorska 14

KRS : nr 0000253392 Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego
Konto : BRE Bank SA - nr PL 22 1140 1081 0000 5083 9300 1001
REGON : 120209632
NIP : PL 6772264707

 

 

 

 

 

 

projekt APG